Rea Tape kurs u Beogradu

Taping Method
Kinesology Tape
Instruktor REA TAPE Taping Method je Spec. strukovni Fizioterapeut Stojković Ivica
Kurs REA TAPE kinesiology tape traje dva dana, obuhvata teorijski i praktični deo. Po programu je predviđeno 4 časa teorijskog i 12 časova praktičnog rada. Tokom dva dana edukacije polaznici savladavaju ceo koncept kinesiology tape tehnike. Svaki polaznik dobija na kursu trake REA TAPE kinesyology tape, makaze, skriptu i naravno sertifikat o završenom Rea Tape Taping Method.

Obuka se sprovodu u malim grupama 4 do 8 polaznika, kako bi zagarantovali maksimalnu posvećenost svakom učesniku.
Edukacija se sprovodi kroz procenu stanja, analizu i kliničko rezonovanje za odabir najbolje tehnike i metode primene kinesio trake. Tokom dva dana obuke svaki polaznik u potpunosti savladava i osposobljen je za samostalnu i efikasnu primenu kinesiology tape tehnike.

  Physio Motion Academy

Physio Motion Academy