Dry Needling Terapija u Beogradu


Dry needling (suva punkcija) je relativno nova i odlična tehnika za tretiranje miofascijalnog bolnog sindroma, koju sprovode obučeni fizioterapeuti i lekari.

Površinska suva punkcija i posebno duboka suva punkcija su tehnike koje pružaju veću efikasnost i dostupnost delovima tela gde konzervativno lečenje nije u stanju da poboljša kliničku sliku . Suva punkciju kao deo manuelne terapije je izborni tretman u rešavanju problema miofascijalnih triger tačaka, eliminaciju supstancija bola, blokiranja bolnog kruga.

 

Može se izvoditi skoro u svim mišićima uz poštovanje anatomije i mere opreza, TrP miofacijalne bolne trigger tačke se nalaze palpacijom, zatim se vrši aplikacija akupunkturne igle u trigger tačku. Efekat je smanjenje bola u zoni trigger tačke i udaljenim zonama u koju bol zrači, povećanje pokretljivosti.

Ovu tehniku možete kasnije kombinovati sa drugim tehnikama:
Kinezi terapija
Kinesio taping
Mulligan koncept
Myofascial release terapija
Tecar terapija
Terapija laserom – ultrazvukom
Kiropaktici

Šta je dry needling?

Tehnika Dry needling spada u invanzivne terapeutske tehnike i sastoji se iz korišćenja akupunkturnih igala u tertmanu rešavanja miofascijalnog bolnog tretmana.Tehnika se sastoji u aplikovanju akupunkturne igle na mesto zgčenog i bolnog mišića gde kao rezultat dobijamo elektično pražnjenje mišića i kao krajnji rezultat relaksiranu i funkcionalnu celinu.Ona se koristi kada druge manje invazivne metode nedaju krajnji rezultat(masaža,istezanje,duboka frikcija,korišćenje različitih sprejova za obezbolajvanje).

Koliko je bolan dry needling?

Tehnika je bolna u toj meri koliko igla prolazi do zgrčenog mišića i prag tolerancije je individualan.Samim tim značajnu ulogu u percepciji samog bola ima i dugotrajnost postojanja same triger tačke u mišiću.Ako ona traje nekoliko dana bol neće biti toliko intenzivan,kao kada je prisutan mnogo duže.

Koji su neželjeni efekti dry needliga?

Nisu poznati neželjeni efekti same tehnike jer se poštuju pravila kada se aplikuju same akupunkturne igle.Iz tog razloga primenu same tehnike mora obavljati sertifikovani fizioterapeut koji je prošao tehniku obuke.
U mojoj praksi kod primene ove tehnike pokazao se samo jedan slučaj ne mogu reći nezeljenog efekta,ali svakako nelagodnosti gde su se pacijentu pojačali primarni simtomi.Koji su trajali do 12 h nakon aplikacije.

Da li može da mi naškodi dry needling?

Tehnika može da naškodi samo,ako se nestručno primenjuje i zato se primat uvek daje sertifikovanim fizioterapeutima.

Da li dry needling oslobađa toksine?

Tehnika oslobađa mišić u celini sa svim pratećim efektima od hemiskog,fizičkog,toksičnog dejstva koji se razvijaju na nivou mišića tokom procesa zapaljenja kroz koji prolazi.

Da li se može dobiti tretman Dry needling o trošku fonda u Srbiji?

Ne može se dobiti tretman o trošku fonda u Srbiji.

Da li treba grejati ili hladiti nakon dry needlinga?

Nakon same tehnike da bi se poništili negativni efekti same tehnike, a to je između ostalog i post punkcijski ( ubodni) bol uključuju se razne fizikalne procedure da bi se pozitivni efekti primene ubrzali.Tako da se tehnika nikada ne primenjuje sama za sebe nego u kombinaciji sa drugim tehnikama.I koja će se procedura primenjivati posle zavisi od drugih simtoma koje pacijent dodatno ima.

Da li je dry needling dobar kod išijasa?

Kada se pacijent bori sa simtomatologijom kod upale išijadičnog nerva ,pored jakog bola bori se i sa zgrčenom muskulaturom koja mu nedozvoljava normalno funcionisanje.Iz tog razloga tehnika dry needlig ima široku primenu u otklanjanu bola.

Koliko dugo posle Dry needlinga može da se vežba?

Ako je bol zbog koje se tehnika i primenjivala lokalnog karaktera tj ako je zahvaćena muskulatura manja, vežbati se može i do sedam dana nakon primene jer je u tom vremenskom periodu potrebno ponoviti primenu na drugim zahvaćenim mišićima.Ako je zahvaćenost muskulature veća i klinička slika ima još prpratnih loših strana ,vežbe strogo indikuje fizioterapeut kojom brzinom i intenzitetom će se primenjivati.

Koliko košta dry needling?

Kako se tehnika Dry needling ne primenjuje nikada zasebno, nego se radi da se sva simtomatologija dovede na stanje normalnog funkcionisanja pacijenta zavisi i šta se dodatno kao procedure koristi. Cena Dry needling tretmana je od 2.000-3.000. Ali procenu opet donosi sam fizioterapeut u saradnji sa pacijentom.

Da li je Dry needling bolji od masaže?

Što se samih efekata tiče dry needlin ima mnogo duzi efekat primene nego masaža. Ali isto tako, ako je masaža dala rezultat Dry needling se ne primenjuje.Kada je klinička slika zahtevnija primenjuje se Dry needling i na nekom od narednih tretmana se savetuje da se pacijent masira.

Da li Dry needling može da razbije ožiljno tkivo?

Tehnika Dry needling se ne primenjuje u tretmanu ožiljnog tkiva.Pogotovo kada je oziljak bolan i neprijatan. On kod pacijenata uvek nosi neku pozadinsku priču zbog čega su pacijenti senzitivni. U tretmanu ožiljka prati se sama individualnost pacijenta i uvek su to soft tehnike i gently tehnike.

Koristi od Dry needling?

Tehnika Dry needling je jednokratno neprijatna jer dražite miofascijalni bolni sindrom, ali što se samog efekta na pacijente tiče svi će potvditi da se nikada brže i efikasnije nisu oslobodili jakog bola koji dugo traje.Zato je ova metoda uvek nešto što pacijenti preporučuju ljudima koji su dugo u tegobama. Njena efikasnost primene u odnosu na cenu pacijenti uvek stavljaju na prvo mesto. Jer je efekat brz, a vreme uvek kao faktor košta.