Kurs Flossing Tehnike u Beogradu


PHYSIO MOTION ACADEMY održava kurs flossing tehnike po programu i licenci EasyFlosing Academy iz Nemačke.
Za termine PREDSTOJEĆIH KURSEVA nas pozovite

Physio Motion Academy organizuje licenciran kurs kinesiology
tape tehnike, po licenci REA TAPE Taping Method.

Ivica Stojković

Licencirani instruktor.

Easy Flossing Academy
Germany

EasyFlossing Srbija

Oficijalna facebook strana
asocijacije


ŠTA JE FLOSSING?

Flossing je terapeutska tehnika primene elastične gumene trake (band). Aplikovanjem band-a stvara se na velikoj površini kompresija, koja se zadržava par minuta. U tom periodu terapeut primenjuje različite manuelne tehnike zavisno od indikacije, zajedno sa pacijentom izvode se aktivni ili pasivni pokreti. Nakon nekoliko minuta traka-band se skida i primećuje se povećan obim pokreta i smanjenje bola. Nakon mehaničke kompresije snažno se povećava krvotok, i apsorpcija nagomilanih metaboličkih produkta iz tkiva.

Da bi sve ovo postigli potrbana Vam je Flossingband-traka, dobre radne (manuelne) tehnike, i znanje za efikasnu primenu.

Na kursu saznaćete:

 • kako funcioniše flossing
 • kako da postavite flossingband
 • koja boja trake za koju idikaciju
 • indikacije & kontraindikacije
 • teorija+praktičan deo
 • flossing u kombinaciji sa drugim terapeutskim tehnikama
 • flossing u limfologiji i neurologiji
 • flossing u sportskoj fizioterapiji
 • puno trikova sa flossingom za praktičan rad

Ovom obukom dobijate 4 flossing trake (različite po boji to jest jačini) i stičete neophodno teorijsko i praktično znanje za uspešnu primenu flossing tehnike.

Kurs obuhvata:

 • teorijski i praktični deo
 • 4 flossing trake
 • sertifikat

Prijava za kurs flossing tehnike na kontakt:

Freephone: +381 63 835 6355
E-mail: easyflossingsrbija@yahoo.com
Physio Motion Academy

REA TAPE
Taping Method
Kinesology Tape

Instruktor REA TAPE Taping Method je Spec. strukovni Fizioterapeut Stojković Ivica
Kurs REA TAPE kinesiology tape traje dva dana, obuhvata teorijski i praktični deo. Po programu je predviđeno 4 časa teorijskog i 12 časova praktičnog rada. Tokom dva dana edukacije polaznici savladavaju ceo koncept kinesiology tape tehnike. Svaki polaznik dobija na kursu trake REA TAPE kinesyology tape, makaze, skriptu i naravno sertifikat o završenom Rea Tape Taping Method.

Obuka se sprovodu u malim grupama 4 do 8 polaznika, kako bi zagarantovali maksimalnu posvećenost svakom učesniku.
Edukacija se sprovodi kroz procenu stanja, analizu i kliničko rezonovanje za odabir najbolje tehnike i metode primene kinesio trake. Tokom dva dana obuke svaki polaznik u potpunosti savladava i osposobljen je za samostalnu i efikasnu primenu kinesiology tape tehnike.