Fizikalna terapija u Beogradu

Fizikalna terapija sa vežbama(kinezi terapija)

Zaboravite na bol u leđima, vratu i ramenima.

Poštujemo sve mere bezbednosti. Termini se zakazuju sa određenim vremenskim razmakom uz obavezno nošenje maski.

Novosti

Oslobodite se bola u leđima, vratu, zglobovima i mišićima!

Preporuke

Tu su za vas

Svetlana Stojković

Strukovni fizioterapeut u ambulanti Physio
Motion

Ivica Stojković

Specijalista strukovni fizioterapeut
u ambulanta Physio Motion

Mogućnost korišćenja usluga o trošku privatnog zdravstvenog osiguranja

Šta je fizikalna terapija?

Fizikalna terapija je korišćenje fizikalnih agenasa(toplpta,svetlost,struja) u terapijske svrhe. U zavisnosti od efekata koje želimo da postignemo kao i stanja koje tretiramo koristimo kombinacije istih.

Reakcije nakon fizikalne terapije?

Mogu biti brojne, od stimulativnih kada u akutnom bolnom stanju dobijamo fazu poboljšanja do faze kada izbor terapija ne prija pacijentima. Na to se uvek misli na primarno stanje pacijenta(dijabetes,poviseni krvni pritisak,kao i eventualne druge bolesti koje pacijent ima).
Tada odgovor organizma samog pacijenta može usloviti burniji odgovor iako je izbor terapija dobar. Zato se odabir terapija pravi strogo individualno i poštuje se princip primum non nocere tj ne naškoditi pređašnjem stanju pacijenta.

Koliko traje fizikalna terapija?

Sam tretman fizikalne terapije traje ne manje od 45 minuta mada sam izveštaj dobiju kada sa njima počnem da radim i kada vidim o kakvoj tezini stanja tj povrede se radi.

Cena fizikalne terapije?

Cene fizikalnih terapija u ambulanti Physio Motion su u opsegu od 500 dinara za pojedinačne fizikalne procedure do 2.500 kada se uključuje složeni kombinovani tretman u kojem moram da koristim više svojih tehnika, veština i aparaturnih tehnika da bi otklonila problem.

Bolovi posle fizikalnih terapija?

Bolovi posle fizikalnih terapija se mogu javiti kao reakcija na fizikalne terapije koje mogu trajati do nekoliko dana ili kao reakcija na neadekvatnu terapiju tj kada pacijentima ne prija uključena terapija. Tada je odgovor jasan i isključuje se ta terapija iz tretmana.

Fizikalna terapija kod kuće?

Fizikalna terapija se kao usluga nudi u našoj ambulanti ali ako se zahteva kućno lečenje tu smo ograničeni lokacijski, jer u suprotnom to nije dovoljno svrsishodno. Gubi se puno vremena i rad u kućnim uslovima zahteva dosta vremena jer su pacijenti po težini svog stanjauglavnom u teškom stanju i zahtevaju duge pauze i strogo doziani rad.