Fizikalna terapija Beograd Phisio Motion

Fizikalna terapija sa vežbama(kinezi terapija)

– popust 20% u maju i junu

Iskoristite popust i zaboravite na bol u leđima, vratu i ramenima.

Novosti

Oslobodite se bola u leđima, vratu, zglobovima i mišićima!

Suva punkcija

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd

Flossing terapija

Kinesio taping

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd

Kinezi terapija

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd

Masaža

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd

Matrix terapija

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd

Mulligan koncept

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd

Anti-celulit tretmani

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd

PNF

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd

Spinalna manipulacija

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd

Tecar terapija

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd

Terapija laserom

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd

Myofascial release terapija

Fizikalna terapija, Risanska 4, Beograd
Preporuke

Tu su za vas

Svetlana Stojković

Strukovni fizioterapeut u ambulanti Physio
Motion

Ivica Stojković

Specijalista strukovni fizioterapeut
u ambulanta Physio Motion

Mogućnost korišćenja usluga o trošku privatnog zdravstvenog osiguranja